Rotación de composta/Compost turning

Monday, August 7, 2023
10:00 am - 11:30 am


Rotación de composta adelantada para este día por solicitud de High Tech High de poder venir a filmar para un proyecto con estudiantes.

Compost turning scheduled for today for a filming demo for High Tech High. 


Categories: